5 nejlepších výhod integrace e-shopu s ERP

ERP systém značně pomáhá integrovat vaše e-commerce operace se zbytkem firemních procesů, a to včetně řízení zásob, účetnictví a samotného prodeje. Správné ERP řešení může navíc výrazně zvýšit funkčnost vašeho e-shopu, čímž dojde ke zlepšení celkové efektivity vašeho podnikání či nákupní zkušenosti vašich zákazníků.

Co to vlastně je ERP systém?

Pro správné pochopení významu integrace e-commerce s ERP systémem, je nutné zopakovat, co ERP systém pro firmu představuje. Zjednodušeně se jedná o komplexní softwarovou platformu, která pomáhá firmě efektivněji fungovat pomocí automatizace jejích procesů – pomáhá řídit obchodní procesy různých oddělení prostřednictvím centralizované aplikace.

Pro představu – ERP systém může konkrétně přijímat objednávky zákazníků, spravovat finanční záznamy, aktualizovat zásoby po každém prodeji, a dokonce předvídat potřeby práce na základě úrovně přijatých objednávek. Zjistěte více o ERP systému, jeho výhodách či jak vybrat ten správný pro vaši firmu.

Proč a v jakém případě propojit ERP systém s e-shopem?

Zejména v e-commerce firmy často dosáhnou bodu, kdy se musejí ptát, zda všechny procesy v rámci jejich e-shopu fungují efektivně. To vede ke zjištění, že procesy nemusí být optimální, čímž dochází k plýtvání finančními a časovými prostředky.
O optimalizaci vašeho e-shopu byste měli začít uvažovat v případě, že:

– Potřebné údaje je nutné zadávat ručně.
– Data nejsou aktuální a je třeba je s námahou získávat z jiných oddělení.
– Spolupráce a komunikace mezi odděleními jsou neefektivní.
– Přehledy nejsou aktualizovány a optimalizovány.

5 výhod propojení e-shopu s ERP

Finanční náklady či přerušení služeb spojené s úpravou stávajících firemních informačních systémů jsou překážky, které mohou mnoho firem odradit od pokusů o integraci jejich e-shopu s ERP systémem.

1. Finanční a časová úspora

Propojením všech aspektů vašeho podnikání (včetně internetového obchodování) do jediného systému řízení se vaše firemní procesy značně zrychlí a zefektivní.

2. Přehled a kontrola nad daty

Díky správné integraci systémů můžete generovat finanční zprávy na vyžádání, získávat přehled o tom, které produkty mají nejvyšší odbyt a které je třeba vylepšit, což vám umožní například upravit vaši obchodní strategii.

3. Nižší provozní náklady

Když propojíte e-shop s řešením ERP, můžete automatizovat několik manuálních procesů a snížit tak riziko lidské chyby.

4. Vylepšená zákaznická zkušenost

Díky vlastnostem ERP systému mohou zákazníci víceméně sledovat každý krok prodejního procesu. Dostávají aktualizace a mají přístup k informacím o svých objednávkách.

Posílení Brand Image

Spolehlivost a důvěryhodnost firmy je zásadní pro budování loajality zákazníků. Když se spotřebitelům slíbí jedna věc a dostanou jinou, vaše pověst utrpí, zatímco pokud budou mít holistický pohled na proces nákupu a dostanou přesné informace, bude mnohem pravděpodobnější, že se vrátí a nakoupí právě od vás.

Mohlo by vás zajímat