Milování jako polyamor

I když současné sociální normy obvykle předepisují, že vztahy by měly být omezeny pouze na dvě osoby, polyamorie zdůrazňuje, že není nutné se vždy řídit společenskými normami.

Často je nejlepší naslouchat svým vlastním emocím a touhám. Polyamorní vztahy často zahrnují skupinu blízkých lidí, kteří jsou sexuálně a emocionálně nezávislí. Možnost milovat více osob a dávat jim větší množství lásky může být velmi lákavá a nepřehlédnutelná příležitost.

zdroj: pixabay.com

Co to znamená být polyamor

Být polyamorní znamená být otevřený romantickému nebo intimnímu vztahu, který zahrnuje více než jednu další osobu. Je bez ohledu na sexuální orientaci, heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Bez ohledu na náboženství nebo sexuální orientaci může být zapojen do polymorfního vztahu, pokud existuje vzájemná dohoda a touha mezi zúčastněnými osobami.

Jedná se o náročnou praxi, která rozhodně má silný psychický dopad. Pokud však máš silnou psychiku a jsi na ni připravený/á, může ti tato praxe přinést obohacení tvého života. V současné době se určitě setkáš s lidmi, kteří tento typ vztahu odsuzují. Nicméně neumožňuj, aby druzí odsuzovali tvou touhu. 

Možná dojde k zpochybnění ideálu monogamie, ale zároveň můžeš objevit a prozkoumat, jakou lásku ti může přinést vztah s více partnery.

Mohlo by vás zajímat